ลงทะเบียนรับประกัน
maximum upload file size : 2MB
maximum upload file size : 2MB

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกัน 2 ปี หรือ 30,000 กม.จากการใช้งานปกติ
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ภาพถ่ายใบเสร็จ, เลขทะเบียนรถ เป็นต้น หากกรอกข้อมูลเป็นเท็จ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
3. บริษัทจะรับประกันคุณภาพจากการผลิตเท่านั้น เช่น บวม, เสียรูปจากการผลิต เป็นต้น
4. การรับประกันไม่รวมสาเหตุ ดังต่อไปนี้ การใช้งานผิดประเภท, การเติมลมยางน้อยไป, การโดนของแหลมคมทิ่มแทง, การบรรทุกเกินขนาด เป็นต้น
5. บริษัทยินดีมอบการรับประกันให้กับผู้ซื้อโดยตรงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนมือ ขายต่อ การรับประกันจะสิ้นสุดลง
6. ในการเคลมประกัน ผู้ซื้อต้องติดต่อผ่านบริษัทโดยตรงเพื่อดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยน, คืนสินค้าต่อไป
7. การรับประกัน ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้